| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 93/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 391) w związku z art. 18 ust.2, pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby odebranych pojemników z danej nieruchomości i stawki opłaty określonej w § 3.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19,58zł, za 1 mieszkańca za miesiąc .

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 12,73 zł, za 1 mieszkańca za miesiąc .

§ 3. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników, gdy odpady są zbierane w sposób zmieszany, wynosi:

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach

Opłata za odbiór odpadów, jeśli są zbierane w sposób zmieszany zł/za jedno opróżnienie

60

18,90

120

37,70

240

74,60

360

110,80

1100

304,80

1500

411,50

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny w zakresie makulatury i odpadów wielomateriałowych, szkła, tworzyw sztucznych i metali, wynosi:

Wielkość pojemnika wyrażona w litrach

Opłata za odbiór odpadów, jeśli są zbierane w sposób selektywny zł/za jedno opróżnienie

60

12,30

120

24,50

240

48,50

360

72,00

1100

198,10

1500

267,50

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku


Tomasz Borowski


Uzasadnienie

Uzasadnienie W przypadku nieruchomości zamieszkałych zgodnie, z art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Miastku w drodze uchwały jest zobowiązana do wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma ona do wyboru następujące metody: 1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) od powierzchni lokalu mieszkalnego, albo 4) od gospodarstwa domowego. Metoda naliczania opłaty według ilości mieszkańców jest najbardziej sprawiedliwa społecznie. Wydaje się ona oczywista, ponieważ każdy produkuje odpady komunalne. Wadą tej metody jest jej niedogodność dla mieszkańców, która to związana jest ze zmiennością danych będących podstawą ustalania wysokości opłaty. Mankamentem jej jest także fakt, iż ilość odpadów wytwarzanych w poszczególnych gospodarstwach jest uzależniona od wieku, miejsca zamieszkania, stylu życia, przyzwyczajeń, wysokości dochodów i wielu innych czynników. Z kolei metoda naliczania opłaty według zużycia wody w lokalach mieszkalnych jest, w porównaniu do metody od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość bardziej ryzykowna ze względu na ryzyko zaniżania zużycia wody (także poprzez zniekształcenie wskazań liczników), celem zmniejszenia opłaty za odpady. Istotną wadą takiego rozwiązania jest także fakt, że ilość zużywanej na obszarze danej nieruchomości nie odzwierciedla faktycznej ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące tą nieruchomość. Opłata od ilości zużytej wody wymaga zwodociągowania oraz opomiarowania wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarze gminy i własnych ujęć wody zużywanej na różne potrzeby. Metoda ta wymaga ciągłej aktualizacji podstawy naliczania z uwzględnieniem ilości zużytej wody. Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkałej powierzchni w gospodarstwie domowym, jak również za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego nie odzwierciedlają ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące daną nieruchomość. Wybór tych metod może spowodować obciążenie bardzo ogromnymi kosztami najbiedniejszych mieszkańców gminy. Opłata od powierzchni lokalu mieszkalnego mogłaby mieć zastosowanie tylko w miejscowościach, w których znajdują się budynki mieszkalne o podobnym standardzie i zamieszkują w nich rodziny o zbliżonym modelu. W społecznościach o różnych modelach życia metoda ta wydaje się być zbyt kontrowersyjna gdyż mieszkają w nich osoby samotne mające duże mieszkania jak również rodziny wielopokoleniowe i wielodzietne w małych mieszkaniach. Opłata od gospodarstwa domowego odznacza się podobnymi wadami jak opłata od zamieszkałej powierzchni. Biorąc pod uwagę powyższe informacje proponuje się wybór metody naliczania metody według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Istotną kwestią jest oprócz wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również przyjęcie definicji osoby zamieszkującej. Najbardziej słuszną wydaje się definicja zgodna z art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14). Według tej definicji miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »