| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 92/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 391) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się, że od dnia 1 lipca 2013 roku przedsiębiorca działający na zalecenie gminy Miastko odbierać będzie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku


Tomasz Borowski


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r . bedzie funkcjonował nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, polegający na przejęciu przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy - stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy. Stosownie do art . 6c ust . 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina Miastko może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Mając na uwadze stworzenie spójnego i efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi konieczne jest rozwiązanie polegające na przejęciu przez gminą Miastko, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »