| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Somonino

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2029 jak w załączniku nr 1 do niniejsze uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Somonino uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 niniejszej uchwały

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XII/87/11 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2012 - 2025 .

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Regliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/158/2012
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »