| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Wojewody Pomorskiego

z dnia 22 lutego 2013r.

do porozumienia z Powiatem Kartuskim w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

zawartego w dniu ……………… [1] ) roku pomiędzy:

Wojewodą Pomorskim Ryszardem Stachurskim zwanym dalej "Wojewodą"

a Powiatem Kartuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Janina Kwiecień - Starosta Kartuski

2. Bogdan Łapa - Wicestarosta

zwanym dalej "Powiatem"

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

§ 1. Na podstawie § 2 ust. 1, 2 i 3 oraz § 3 ust. 1 wyżej cytowanego "POROZUMIENIA", treść porozumienia uzupełnia się w sposób następujący:

1) wysokość dotacji wymienionej w § 2 ust. 1 "POROZUMIENIA" ustala się na 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),

2) wysokość dotacji wymienionej w § 2 ust. 2 "POROZUMIENIA" ustala się na 19 000 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100),

3) termin, o którym mowa § 3 ust. 1 "POROZUMIENIA" upływa z dniem 01.07.2013 r.

§ 2. W przypadku, gdy w ramach poszczególnych grup dotacji kwota kosztów jej przeprowadzenia będzie niższa niż kwota pierwszej transzy dotacji, o której mowa w § 6 pkt 1 "POROZUMIENIA", Powiat zobowiązany jest do zwrotu pozostałej kwoty dotacji na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 15 dni od otrzymania z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji o dokonaniu ostatecznego rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi w § 4.

§ 3. 1. Niniejszy aneks do porozumienia zawiera się na czas przeprowadzenia i rozliczenia kosztów kwalifikacji wojskowej w 2013 roku;

2. Po dniu dokonania ostatecznego rozliczenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku oraz przekazaniu drugiej transzy dotacji przez Wojewodę lub zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Powiat niniejszy aneks traci moc.

3. Niniejszy aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Wojewodę Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Powiat, a pozostałe Wojewoda Pomorski.

STAROSTA


STAROSTA Janina Kwiecień


WICESTAROSTA


Bogdan Łapa

Wojewoda Pomorski


Ryszard Stachurski


[1] ) Data jest ustalona na dzień złożenia podpisu przez Wojewodę Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaszuba

Specjalizuję się w procesie cywilnym prowadząc w szczególności liczne sprawy z zakresu odszkodowań, prawa upadłościowego, prawa pracy oraz sprawy gospodarcze. Jestem też autorem bloga o upadłości konsumenckiej. Z powodzeniem prowadzę również sprawy karne – zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, reprezentując interesy klientów w sprawach o dużym ciężarze gatunkowym, m. in w sprawach o zabójstwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »