| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/303/2013 Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Żukowie uchwala co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej "opłatą", uiszcza się co dwa miesiące, począwszy od 1 lipca 2013 roku, w następujący sposób: za lipiec i sierpień do 15 sierpnia; za wrzesień i październik do 15 października; za listopad i grudzień do 15 grudnia; za styczeń i luty do 15 lutego; za marzec i kwiecień do 15 kwietnia; za maj i czerwiec do 15 czerwca.

§ 2. Opłatę uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Żukowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwo Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie


Adam Okrój


Uzasadnienie

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 154 poz. 897 z późn. zm.) gminy mają obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Miejska w Żukowie jest zobowiązana do przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane w odstępach dwumiesięcznych do 15 dnia drugiego miesiąca okresu rozliczeniowego, począwszy od 1 lipca 2013 r. Taki tryb uiszczania opłaty został przyjęty za cel zapewnienia płynności budżetu gminy.

Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Żukowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »