| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/1/2013 Rady Miasta Pucka

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Miasto Puck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235) Rada Miasta Pucka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się w wysokość opłaty za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Miasta Pucka prowadzonego przez Burmistrza Miasta Pucka w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pucka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/1/2013
Rady Miasta Pucka
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) reguluje funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych oraz określa na jakich zasadach mogą być zatrudniane nianie i dzienni opiekunowie.

Obydwa typy jednostek opieki nad dzieckiem do lat 3 mogą być prowadzone przez gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przy czym gmina ma obowiązek prowadzić je w formie gminnych jednostek budżetowych. Warunkiem prowadzenia żłobka i klubu dziecięcego jest wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, którego prowadzenie jest obowiązkiem burmistrza. Rejestr jest jawny, a wpis następuje na wniosek organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »