| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 59/13 Wojewody Pomorskiego

z dnia 5 marca 2013r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kępicach w okręgu wyborczym Nr 1

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm. 1) ) w związku z art.16 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 z późn. zm. 2) ), zarządza się co następuje :

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kępicach w okręgu wyborczym Nr 1 w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Grażyny Szwarc, stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr XXVIII/247/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.

§ 2. W wyborach, o których mowa w 1 wybierany będzie jeden radny.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 12 maja 2013 r .

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Wojewoda Pomorski


Ryszard Stachurski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz.172.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz.889 i z 2012r. poz. 1399.


Załącznik do Zarządzenia Nr 59/13
Wojewody Pomorskiego
z dnia 5 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do zarządzenia Nr 59/13
Wojewody Pomorskiego
z dnia 5 marca 2013 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »