| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/206/13 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 14 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/198/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 20 grudnia 2012 r

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.), Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co następuje:

§ 1.

Pierwsza strona Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVII/198/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Teresa Pawłowska


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/13
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 14 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/206/13 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 14 lutego 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »