| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/167/2013 Rady Gminy Stare Pole

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Pierwszą opłatę należy wnieść do 10 sierpnia 2013 r.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady.

§ 3. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na rachunek bankowy Gminy Stare Pole.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Stare Pole


Jan Pawlina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »