| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/127/12 Rady Gminy Puck

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie: podziału gminy Puck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12, § 1, 2, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.)

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Dokonuje się podziału gminy Puck na 16 stałych obwodów głosowania.

2. Granice i numery stałych obwodów głosowania, o których mowa w pkt 1 oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 4.

Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puck oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 5.

Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Czernicki


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/127/12
Rady Gminy Puck
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

NR 127 - Załacznik Nr 1 STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »