| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII.231.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 ze zm.) uchwala się

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w §2.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł /za miesiąc dla pierwszych czterech osób zamieszkujących nieruchomość/ lokal, 8 zł za piątą, szóstą, siódmą, ósmą i dziewiątą osobę zamieszkującą nieruchomość/ lokal, każdą kolejną osobę zwalnia się z opłaty.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za 1Mg gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałej, co w przeliczeniu stanowi stawkę za pojemnik o określonej pojemności:

1) pojemnik 110/120 litrów - 10,14 zł

2) pojemnik 240 litrów - 20,28 zł

3) pojemnik 1100 litrów - 92,95 zł

4) kontener 7 m3- 591,50 zł

5) 1Mg odpadów komunalnych (zmieszanych) 528,00 zł.

§ 4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyższą o 36% od stawki określonej w §2, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny tj. 14,96 zł / za miesiąc dla pierwszych czterech osób zamieszkujących nieruchomość/ lokal, 10,90 zł/ dla piątej, szóstej, siódmej, ósmej i dziewiątej osoby zamieszkującej nieruchomość/ lokal, każdą kolejną osobę zwalnia się z opłaty.

§ 5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyższą o 36% od stawki określonej w §3, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny tj. 718,10 zł za 1 Mg wytworzonych odpadów:

1) pojemnik 110/120 litrów - 13,79 zł

2) pojemnik 240 litrów - 27,58 zł

3) pojemnik 1100 litrów - 126,41 zł

4) kontener 7 m3- 804,40 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXX.202.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady


Maria Danuta Kordykiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »