| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/257/2013 Rady Gminy Potęgowo

z dnia 26 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/203/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Potęgowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),Rada Gminy Potęgowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 1 uchwały Nr XXVII/203/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Potęgowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi(ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXXII/203/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.), poprzez nadanie mu brzmienia:

1. Dotychczasową treść § 1 ustala się jako ustęp 1.

2. Dodaje się ustęp 2 o treści:

Gromadzone przez mieszkańców odpady komunalne na terenie Gminy Potęgowo dzielą się na:

- odpady zmieszane gromadzone w pojemniku, w który każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany wyposażyć się na własny koszt;

- odpady selektywne typu: papier, makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale gromadzone w workach koloru żółtego dostarczonych mieszkańcom przez firmę wywozową;

- odpady selektywne typu szkło gromadzone w workach koloru zielonego dostarczonych mieszkańcom przez firmę wywozową.".

3. Dodaje się ustęp 3 o treści:

Właściciel nieruchomości deklarujący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych powinien być wyposażony w dwa worki na odpady segregowane oraz pojemnik na pozostałe odpady komunalne.

2) Właściciel nieruchomości deklarujący nieselektywną zbiórkę odpadów powinien posiadać pojemnik na odpady komunalne.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potęgowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo


Waldemar Zientarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »