| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 298/XL/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 236/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "c" i lit. "i" oraz art 41 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 236/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego defizytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł".

2) § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza Nowego Stawu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu do wysokości 3.000.000 zł".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 236/XXXII/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Stawu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr WALDEMAR KALINOWSKI


Uzasadnienie do Uchwały Nr 298/XL/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 236/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 21 grudnia 2012 roku

Powyższe zwiększenia przejściowego deficytu pozwoli na zachowanie płynności finansowej i terminowe regulowanie zobowiązań gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Waldemar Kalinowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »