| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 298/XL/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 236/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "c" i lit. "i" oraz art 41 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 236/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego defizytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł".

2) § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza Nowego Stawu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu do wysokości 3.000.000 zł".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 236/XXXII/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Stawu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr WALDEMAR KALINOWSKI


Uzasadnienie do Uchwały Nr 298/XL/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 236/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 21 grudnia 2012 roku

Powyższe zwiększenia przejściowego deficytu pozwoli na zachowanie płynności finansowej i terminowe regulowanie zobowiązań gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Waldemar Kalinowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »