| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/189/13 Rady Gminy Somonino

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 267 i art. 270, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Somonino, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok 2012, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 068/g270/A/II/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku,

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2012 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2012 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Somonino z wykonania budżetu za 2012 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/189/13
Rady Gminy Somonino
z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 2 do Uchwały XXV/189/13


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/189/13
Rady Gminy Somonino
z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do Uchwały XXV/189/13


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/189/13
Rady Gminy Somonino
z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do Uchwały XXV/189/13

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »