| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/251/13 Rady Gminy Damnica

z dnia 26 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/230/02 Rady Gminy Damnica, w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy i utworzeniu instytucji pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 6742, z późn. zm. ) 1) )uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 1, 2 i 3 uchwały Nr XXXIV/230/02 Rady Gminy Damnica z dnia 27 czerwca 2002 r., w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy i utworzeniu instytucji pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy" (ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XXI/166/08 Rady Gminy Damnica z dnia 15 maja 2008 r.) poprzez nadanie im następującego brzmienia: "§ 1. Dokonuje się podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy i wydziela ze struktury tej instytucji Gminną Bibliotekę Publiczną w Damnicy. § 2. Wydzielonej instytucji nadaje się nazwę: "Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy", zwana dalej Biblioteką. § 3. 1. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy jest miejscowość Damnica, w części budynku przy ulicy Wincentego Witosa nr 13. 2. Budynek wskazany w ust. 1 stanowi własność gminy Damnica i jest posadowiony na działce nr 159/6, wpisanej w księdze wieczystej pod numerem 75963."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Damnica


Włodzimierz Kisiel

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230; Dz. U. z 2012 r. poz. 908.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »