| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/246/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) w związku z art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami), Rada Gminy Czarna Dąbrówka uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 lipca 2013 r. zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Inkasentem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka ul. Cicha 3; 77 - 116 Czarna Dąbrówka zatrudniony, jako inkasent Jan Wesółka.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3% od zainkasowanej kwoty.

§ 4. Zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez zobowiązanych na właściwy rachunek bankowy lub w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka. Środki zostaną przekazane do Gminy Czarna Dąbrówka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka


Józef Natkaniec


Uzasadnienie

W wyniku zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, został nałożony obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Znowelizowana ustawa art.. 6 l ustęp 2 przewiduje, że Rada Gminy uchwała może zarządzić pobór opłat w drodze inkasa, wyznaczyć inkasenta i określić wysokość wynagrodzenia. Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu spowoduje, że ściągalność opłat będzie znacznie wyższa jak wpłaty w kasie czy przelewem oraz ułatwi właścicielom nieruchomości uregulowanie opłat.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »