| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/253/2013 Rady Gminy Cewice

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)Rada Gminy Cewice uchwala co następuje:

§ 1.

Zarządza się pobór na terenie Gminy Cewice opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, będących właścicielami nieruchomości zamieszkałych, w drodze inkasa.

§ 2.

1. Na inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób, o których mowa w § 1, wyznacza się sołtysów na terenie swojego sołectwa oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach na terenie Osiedla, tj.:

a) Sołectwo Bukowina - Mariola Szyca

b) Sołectwo Cewice - Michalina Salabura

c) Sołectwo Karwica - Danuta Płotka

d) Sołectwo Łebunia - Anna Walkusz

e) Sołectwo Maszewo Lęborskie - Jan Itrych

f) Sołectwo Oskowo - Danuta Solska

g) Sołectwo Osowo Lęborskie - Antoni Korościk

h) Sołectwo Unieszyno - Michał Grybisz

i) Sołectwo Pieski - Mirosław Gangalowski

j) Sołectwo Popowo - Mariola Dzienisz

k) Sołectwo Siemirowice - Zbigniew Krefta

l) Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach - Jolanta Jalowska

2. Umocowanie inkasenta wygasa z chwilą utraty stanowiska.

§ 3.

Pobrane kwoty opłat inkasent jest zobowiązany wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Cewicach w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4.

1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso.

2. Ustala się prowizję za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości iloczynu stawki prowizji i sumy opłat zebranych przez inkasenta oraz terminowo wpłaconych w kasie Urzędu Gminy.

3. Stawka prowizji wynosi 5%.

4. Wypłata wynagrodzenia za inkaso dokonywana jest na rachunek bankowy wskazany przez inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy w Cewicach w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonywany jest pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Inkasent nie jest uprawniony do samodzielnego potrącenia swojego wynagrodzenia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Decyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »