| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/205/13 Rady Miejskiej w Kwidzynie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich oraz zatwierdzenia regulaminu targowisk miejskich

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. "o samorządzie gminnym" (Dz.U. 2013 poz.594) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się na terenie miasta Kwidzyna targowiska miejskie, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Sposób i zasady korzystania z targowisk miejskich określa regulamin targowisk miejskich stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr VI/29/90 z dnia 26 października 1990 w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie


Kazimierz Gorlewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/205/13
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wykaz targowisk miejskich na terenie miasta Kwidzyna, wraz z ich szczegółową lokalizacją i planami sytuacyjnymi:

1. ul. M. Kopernika - załącznik nr 1 do załącznika nr 1

2. ul. J. Słowackiego - załącznik nr 2 do załącznika nr 1

3. ul. Malborska - załącznik nr 3 do załącznika nr 1

4. ul. Furmańska - załącznik nr 4 do załącznika nr 1


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/205/13
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/205/13
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/205/13
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/205/13
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/205/13
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W KWIDZYNIE

§ 1. 1. Właścicielem targowisk miejskich w Kwidzynie jest Gmina Miejska Kwidzyn,

2. Administratorem oraz inkasentem jest jednostka wyznaczona uchwałą Rady Miejskiej w Kwidzynie,

3. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej uchwalana jest przez Radę Miejską w Kwidzynie,

4. Biuro administratora targowisk miejskich mieści się na targowisku miejskim przy ul. Kopernika i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

5. Wjazd pojazdów na teren targowisk miejskich może odbywać się do godziny 8:00.

6. Parkowanie pojazdów na terenie targowisk miejskich może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez administratora i podlega opłatom.

7. Regulamin targowisk miejskich oraz obowiązujące stawki opłaty targowej i innych opłat umieszcza się na tablicach ogłoszeń na targowiskach miejskich.

§ 2. 1. Handel na targowiskach miejskich jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym regulaminem oraz po uiszczeniu wymaganych opłat,

2. Na targowisku miejskim zabroniona jest sprzedaż:

1) nafty, benzyny, oleju napędowego, spirytusu skażonego,

2) trucizn i środków leczniczych,

3) napojów alkoholowych,

4) broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środków obezwładniających, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych,

5) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,

6) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,

7) papierów wartościowych,

8) żywych zwierząt

3. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.

4. Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora wolno sprzedawać pod warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.

§ 3. 1. Zabrania się:

1) handlu w ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdniach targowisk miejskich,

2) pozostawiania na targowiskach miejskich przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie porządku,

3) zanieczyszczania targowisk miejskich oraz terenów przyległych,

4) umieszczania reklam i anten na terenach targowisk miejskich,

5) wprowadzania zwierząt, zakaz nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów - przewodników,

6) palenia wyrobów tytoniowych,

2. Wszystkie towary mogą być wystawiane tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż,

3. Osoby korzystające z miejsca na targowiskach miejskich zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska miejskiego i poleceń administratora targowisk miejskich,

2) zajmowania miejsca tylko wyznaczonego przez administratora targowisk miejskich,

3) zachowania porządku i czystości, zarówno w trakcie handlu jak i po jego zakończeniu,

4) naprawy szkód w przypadku ich wyrządzenia,

5) uzgadniania spraw nie ujętych w regulaminie z administratorem targowisk miejskich

§ 4. 1. Od osób korzystających z miejsca na targowiskach miejskich pobierana jest przez Administratora, za pośrednictwem inkasentów:

1) dzienna opłata targowa

2) opłata zryczałtowana za korzystanie z energii elektrycznej na targowiskach miejskich.

2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej wydany przez inkasenta, według ustalonego wzoru, który należy zachować do chwili opuszczenia targowisk miejskich i okazywać w przypadku kontroli. Nieposiadanie w czasie kontroli dowodu wpłaty opłaty targowej, pociąga za sobą obowiązek jej ponownego uiszczenia

§ 5. Miejsce sprzedaży wyznacza administrator targowiska miejskiego

§ 6. Osoby przebywające na targowiskach miejskich powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży zakupie towarów, oraz korzystaniu z targowisk miejskich.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »