| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6j ust. 2 i 2a, art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.[1]))

uchwala się,
co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - od każdego gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Rodzaj gospodarstwa

Za jednokrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Za dwukrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

1 - osobowe

15,00 zł

26,00 zł

2 - osobowe

20,00 zł

34,00 zł

3 - osobowe

30,00 zł

51,00 zł

4 - osobowe

40,00 zł

68,00 zł

5 - osobowe

50,00 zł

85,00 zł

6 i więcej osób

59,00 zł

100,00 zł

2. Ustala się niższą miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Rodzaj gospodarstwa

Za jednokrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Za dwukrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

1 - osobowe

10,00 zł

17,00 zł

2 - osobowe

16,00 zł

27,00 zł

3 - osobowe

21,00 zł

36,00 zł

4 - osobowe

26,00 zł

44,00 zł

5 - osobowe

30,00 zł

51,00 zł

6 i więcej osób

33,00 zł

56,00 zł

§ 3. 1. Dla nieruchomości niezamieszkałych ustala się stawkę za pojemnik:

Rodzaj pojemnika

Nieruchomości niezamieszkałe, na których nie znajdują się zakłady gastronomiczne lub produkujące żywność

Nieruchomości niezamieszkałe,na których znajdują się zakłady gastronomiczne lub produkujące żywność

110-120 l

29,00 zł

58,00 zł

240 l

45,00 zł

90,00 zł

1100 l

161,00 zł

322,00 zł

2500 l

348,00 zł

696,00 zł

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

Rodzaj pojemnika

Nieruchomości niezamieszkałe, na których nie znajdują się zakłady gastronomiczne lub produkujące żywność

Nieruchomości niezamieszkałe,na których znajdują się zakłady gastronomiczne lub produkujące żywność

110-120 l

19,00 zł

38,00 zł

240 l

30,00 zł

60,00 zł

1100 l

105,00 zł

210,00 zł

2500 l

228,00 zł

456,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U. Województwa Pomorskiego z 2013, poz. 1421).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębnica Kaszubska


Jadwiga Karaś


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 228.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »