| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/250/2013 Rady Powiatu Kartuskiego

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm[1])) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.[2]))

Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwala, co następuje

§ 1. W § 1 i 2 uchwały Nr XXII/179/2012 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 13.12.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na 2013 rok ( z późn. zm.[3])):

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę369 103 do kwoty96 812 999 złw tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 219 103 do kwoty 93 821 005 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150 000 do kwoty 2 991 994

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę369 103 do kwoty98 157 598w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 219 103 do kwoty 89 567 722 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150 000 do kwoty 8 589 876 zł zgodnie z załącznikiem

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Woźniak


Załącznik do Uchwały Nr XXX/250/2013
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 20 września 2013 r.

Zwiększa się dochody o kwotę 369 103 do kwoty 96 812 999

Dział

Rozdział

§

plan

zmniejsza się

zwiększa się

plan po zmianach

801

80130

2007

0

11 880

11 880

2701

1 157 068

203 223

1 360 291

6207

388 429

150 000

538 429

80142

2701

0

4 000

4 000

razem

0

369 103

Zwiększa się wydatki o kwotę 369 103 do kwoty 98 157 598

Dział

Rozdział

$

plan

zmniejsza się

zwiększa się

plan po zmianach

600

60014

6050

4 164 480

150 000

4 314 480

801

80142

4171

0

1 000

1 000

4381

0

3 000

3 000

80130

4111

6 915

601

7 516

4117

0

2 000

2 000

4121

812

80

892

4127

0

300

300

4171

41 073

3 480

44 553

4177

0

9 580

9 580

4211

8 814

1 000

9 814

4301

999 676

193 363

1 193 039

4361

300

300

600

4421

38 108

3 000

41 108

4431

7 810

1 399

9 209

razem

0

369 103


Uzasadnienie

Do projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 369 103 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę4 000 na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę11 880 na realizację projektu "Szkoła + Biznes - współpraca na rzecz rozwoju kadr" w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę203 223 na realizację projektu "Nowoczesny pracownik w Unii Europejskiej" w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

- zwiększa się dochody ponadplanowe o kwotę150 000 z tytułu projektu "Przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach ( rozliczenie za rok 2012 ) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Zofia Walkowiak

ZW/KK 16.09.2013r


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały dokonane Uchwałą Zarządu i Rady Powiatu Kartuskiego Nr XXIII/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., Nr 123/305/2013 z dnia 9.01.2013r., Nr 126/324/2013r. z dnia 30.01.2013r., Nr XIV/190/2013 z dnia 21.01.2013r., Nr 129/328/2013 z dnia 13.02.2013r., Nr XV/200/2013 z dnia 28.02.2013r., Nr 133/336/2013 z dnia 28.02.3013r. i Nr 135/341/2013 z dnia 13.03.2013r., Nr XXVI/208/2013 z dnia 28.03.2013r., Nr 138/346/2013 z dnia 28.03.2013r., Nr 141/352/2013 z dnia 9.04.2013r., Nr 142/353/2013 z dnia 16.04.2013r., Nr XXVII/2013 z dnia 25.04.2013r., Nr144/357/2013 z dnia 30.04.2013r., Nr 145/358/2013 z dnia 8.05.2013r., Nr 146/365/2013 z dnia 15.05.2013r., Nr 147/369/2013 z dnia 22.05.2013r., Nr 148/370/2013 z dnia 29.05.2013r., Nr 149/375/2013r. z dnia 5.06.2013r., Nr 150/381/2013 z dnia 12 czerwca 2013r., Nr XXVIII/218/2013 z dnia 20.06.2013r., Nr 152/390/2013 z dnia 26.06.2013r., Nr 153/391/2013 z dnia 2.07.2013 r., Nr 154/392/2013r. z dnia 10.07.2013r., Nr 155/399/2013 z dnia 17.07.2013r., Nr 156/400/2013 z dnia 23.07.2013r., Nr 157/402/2013 z dnia 31.07.2013r., Nr 158/404/2013r. z dnia 6.08.2013r., Nr 159/405/2013 z dnia 21.08.2013r., Nr XXIX/234/2013 z dnia 29.08.2013r., Nr 161/411/2013 z dnia 30.08.2013r., Nr 162/422/2013 z dnia 4.09.2013r., Nr 163/427/2013 z dnia 13.09.2013r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »