| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Gminy Kaliska

z dnia 3 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XX/163/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 42a ust. 1 w zw. Z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj Dz. U. z 2006 Nr 97 poz. 674 z późn. zm),

Rada Gminy Kaliska uchwala, co następujące:

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały nr XX/163/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.

§ 2. Nowa treść załącznika nr 1o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska


Zbigniew Toporowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/266/2013
Rady Gminy Kaliska
z dnia 3 września 2013 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »