| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/230/13 Rady Gminy Dziemiany

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kościerskiego,Rada Gminy Dziemiany uchwala, co następuje:

§ 1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące ulice położone na terenie miejscowości Dziemiany:

1. ul. Kopernika (działki nr: 505/2, 522/2, 522/1, 818) - przebieg drogi przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. ul. Łąkową (działki nr: 149/6, 492/4, 134/1, 487/1, 133/1, 158/1, 157/1, 159/1, 159/2) - przebieg drogi przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

3. ul. Heweliusza (działki nr: cz. 609, cz. 601, cz. 522/2) - przebieg drogi przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

4. ul. Kościuszki (działki nr: cz. 609, 637, 152/6, cz. 641) - przebieg drogi przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

5. ul. Kard. Wyszyńskiego (działki nr: cz. 655, 240/25, 240/37) - przebieg drogi przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

6. ul. Wybickiego (działki nr: cz. 655, 678, 696, cz. 243/5) - przebieg drogi przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

7. ul. Ks. Podlaszewskiego (działka nr: 236/4) - przebieg drogi przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

8. ul. Jana Pawła II (działki nr: cz. 155/3, 644, cz. 641, 649, 152/3, 634, 596, 595, cz.655, 652) - przebieg drogi przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziemiany.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Rolbiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/230/13
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/230/13
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/230/13
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/230/13
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/230/13
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/230/13
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/230/13
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/230/13
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nadawania ciągom komunikacyjnym kategorii dróg gminnych.

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu.

Zarząd Powiatu Kościerskiego w uchwale Nr 76/84/2012 z dnia 29.06.2012 r. pozytywnie zaopiniował propozycję zaliczenia ulic Kopernika, Heweliusza, Kościuszki, Kard. Wyszyńskiego, Wybickiego, Ks. Podlaszewskiego, Jana Pawła II do kategorii dróg gminnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »