| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII.60.2013 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 72.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 594, 645) Rada Miejska w Debrznie uchwala , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 72.XXXII.2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 20 grudnia 2012 r. wprowadza się następującą zmianę:

1) treść § 2 pkt 1. otrzymuje brzmienie " § 2 pkt 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana do ostatniego dnia każdego miesiąca , którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie


Jan Adam Beme

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LSJ HR Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »