| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/441/2013 Rady Miejskiej Władysławowa

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie : średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w roku 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ( M.P. z 22 października 2013 r., poz. 814).

Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 do37,33zł za 1dti przyjmuje się jako podstawę do naliczenia podatku rolnego .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/277/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w roku 2013.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków obowiązujących w 2014 roku na terenie Miasta Władysławowa.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »