| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/305/13 Rady Gminy Rzeczenica

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594, zm.: Dz.U z 2013r. poz. 645), oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, zm: Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; Dz.U. z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378), oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. ( M.P. z 2013r. poz. 724)

RADA GMINY RZECZENICA UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1)

od gruntów:

a)

od 1m2powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

-

0,86

b)

od 1ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

-

4,56

c)

od 1m2powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

-

0,45

2)

od budynków lub ich części :

a)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

-

0,72

b)

od 1m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

-

21,00

c)

od 1m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

-

10,75

d)

od 1m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

-

4,68

e)

od 1m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

-

6,60

f)

od 1m2powierzchni użytkowej domków letniskowych

-

7,73

g)

od 1m2garaży trwale związanych z gruntem

-

6,70

3)

od budowli

2 % ich wartości

§ 2. Podatek od nieruchomości płatny jest na rachunek budżetu Gminy wBS Człuchów
Nr 02 9326 0006 0030 5189 3000 0010,przez pocztę lub u sołtysa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/181/12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Szadziewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »