| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/219/2013 Rady Gminy Miłoradz

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 18a ust.1, art.19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[1])) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wysokość opłaty od posiadania psów na 2014 rok wynosi 30,00 zł od pierwszego psa, a za drugiego i kolejne psy wynosi 20,00 zł.

§ 2. Opłata od posiadania psów jest płatna jednorazowo bez wezwania do dnia30__kwietnia_roku kalendarzowego na rachunek gminy lub w kasie urzędu, a w przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Majewski


Uzasadnienie

Stawka podatku od posiadania psa wg Uchwały Rady Gminy Miłoradz na 2013 rok wynosiła 30,00 zł, od kolejnego psa 20,00 zł.

Stawka opłaty za psa wg ustawy na 2014 rok wynosi 121,01 zł.

Wójt Gminy


Tadeusz Biliński


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »