| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/290/2013 Rady Gminy Stężyca

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) w związku z art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584 i Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) Rady Gminy Stężyca uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę opłaty od posiadania przez osoby fizyczne psów na terenie Gminy Stężyca w wysokości 60 zł rocznie od pierwszego i każdego następnego psa.

§ 2. 1) Opłatę, o której mowa w § 1 wpłaca się z góry bez wezwania do dnia 31 marca danego roku lub w ciągu 14 dni od dnia nabycia psa. W tym też terminie podatnicy wpłacają należną opłatę właściwym sołtysom.

2) Posiadacz, który zbył lub utracił psa powinien ten fakt zgłosić w ciągu 14 dni właściwemu sołtysowi.

§ 3. Pobór opłaty następuje w drodze inkasa przez właściwych sołtysów, dla których ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.

§ 4. Opłaty nalicza się proporcjonalnie do stawki rocznej według ilości miesięcy faktycznego posiadania psa, z tym że nabycie, zbycie lub utrata psa w ciągu miesiąca powoduje objęcie opłatą całego tego miesiąca.

§ 5. Zwalnia się z opłaty posiadanie trzech pierwszych psów w każdym gospodarstwie domowym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XV/175/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 11 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Stężyca


Stefan Literski


Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca jest niezbędny z uwagi na planowaną zmianę wysokości stawek w stosunku do roku budżetowego 2013.

Planowana podwyżka stawek podatku od posiadania psów związana jest z projektem budżetu na 2014 rok i ma na celu realizację jego założenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »