| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/453/2013 Rady Miasta Sopotu

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze miasta Sopotu w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: Dz. U. z 2013 r. 645) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm. Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724)

RADA MIASTA SOPOTU uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Sopotu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości kolumbaria tj. budowle z niszami na urny z prochami zmarłych oraz grunty zajęte na cmentarze komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/293/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 października 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze miasta Sopotu w 2013 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu


Wieczesław Augustyniak


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/453/2013
Rady Miasta Sopotu
z dnia 8 listopada 2013 r.

ROCZNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Lp.

Wyszczególnienie

Stawki w

1

2

3

1

Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 pow. użytkowej

0,74

2

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dział. Gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej.

23,03

3

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej.

10,75

4

Od garaży wolnostojących od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,73

5

Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej.

7,73

6

Od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2%

7

Od budowli służących bezpośrednio do zaopatrywania w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków - od wartości ustalonej na podstawie art.4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

1%

8

Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej.

4,68

9

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni.

0,89

10

Od gruntów dzierżawionych od miasta Sopotu, przylegających do budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni.

0,27

11

Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni.

4,56

12

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni.

0,46

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »