| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/118/13 Rady Gminy Puck

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724)

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Puck:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 592,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 838,00

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 948,00

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

- o liczbie osi 2 - 1.674,00

- o liczbie osi 3 - 1.674,00

- o liczbie osi 4 i więcej - 1.674,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26

- o liczbie osi 2 - 1.785,00

- o liczbie osi 3 - 1.897,00

- o liczbie osi 4 i więcej - 1.897,00

c) równej lub wyższej niż 26 ton

- o liczbie osi 2 - 2.009,00

- o liczbie osi 3 - 2.064,00

d) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton

- o liczbie osi 4 i więcej - 2.726,00

e) równej lub wyższej niż 29 ton

- o liczbie osi 4 i więcej - 2.737,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 1.116,00

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1.226,00

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.283,00

d) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

- o liczbie osi 2 - 1.785,00

- o liczbie osi 3 i więcej - 1.922,00

e) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton

- o liczbie osi 2 - 2.097,00

f) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie

- o liczbie osi 2 - 2.114,00

g) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie

- o liczbie osi 3 i więcej - 2.108,00

h) wyższej niż 36 ton

- o liczbie osi 2 - 2.160,00

i) wyższej niż 36 ton i mniejszej niż 40 ton

- o liczbie osi 3 i więcej - 2.726,00

j) równej lub wyższej niż 40 ton

- o liczbie osi 3 i więcej - 2.795,00

4. Od przyczep i naczep, które łączenie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 912,00

5. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

- o liczbie osi 1 - 838,00

- o liczbie osi 2 - 838,00

- o liczbie osi 3 i więcej - 1.053,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie

- o liczbie osi 1 - 1.060,00

- o liczbie osi 2 - 1.441,00

- o liczbie osi 3 i więcej - 1.060,00

c) wyższej niż 36 ton

- o liczbie osi 1 - 1.226,00

- o liczbie osi 2 - 1.897,00

- o liczbie osi 3 i więcej - 1.429,00

6. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.370,00

b) od 30 miejsc i więcej - 1.785,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje w roku 2014.

Przewodniczący Rady Gminy


mrg. inż. Kazimierz Czernicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »