| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/272/13 Rady Gminy Damnica

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Damnica

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594. z późn. zm.1))uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Damnica, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LIV/374/10 Rady Gminy Damnica z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego Gminy Damnica, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (ze zmianą wynikającą z uchwały Nr LV/382/10 Rady Gminy Damnica z dnia 10 listopada 2010 r.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Damnica


Włodzimierz Kisiel

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. , poz. 645.


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/272/13
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Damnica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »