| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/356/2013 Rady Gminy Smołdzino

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Smołdzino na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2013 poz. 594 ze zm.: Dz. U. 2013 poz. 645), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613; Nr 96 poz. 620; Nr 225 poz. 1461; Nr 226 poz. 1475; Dz. U. z 2011 r. Nr 102 poz. 584; Nr 112 poz. 654; Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378,M. P. Nr 95 poz. 961 i poz. 962), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M. P. z 11 października 2013 r. poz. 812) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2014 r. ( M. P. z 9 września 2013 r. poz. 724)

Rada Gminy Smołdzino
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych w wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 499,00 zł

z katalizatorem lub o napędzie gazowym 399,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 698,00 zł

z katalizatorem lub o napędzie gazowym 629,00 zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t 929,00 zł

z katalizatorem lub o napędzie gazowym 658,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1) z dwiema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 541,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 1225,00 zł

2) z trzema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 992,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 1542,00 zł

3) z czterema i więcej osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1618,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC od 12 ton do mniej niż 29 ton 1618,00 zł

c) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC równej i wyższej niż 29 ton 2399,00 zł

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 599,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

1) z dwiema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1382,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC od 12 ton

do mniej niż 31 ton 899,00 zł

c) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC równej i wyższej niż 31 ton 1895,00 zł

2) z trzema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1685,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC od 12 ton

do mniej niż 40 ton 1685,00 zł

c) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC równej i wyższej niż 40 ton 2493,00 zł

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 535,00 zł

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1) z jedną osią jezdną:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 313,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 549,00 zł

2) z dwiema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1124,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 1663,00 zł

3) z trzema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 922,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 1253,00 zł

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

a) mniejszej niż 30 miejsc 536,00 zł

z katalizatorem lub o napędzie gazowym 469,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1000,00 zł

z katalizatorem lub o napędzie gazowym 937,00 zł

§ 2.

1. Podstawę do zastosowania niższej stawki podatku od środków transportowych od samochodów wyposażonych w katalizator spalin lub instalację zasilania gazem propan-butan stanowić będzie:

a) wpis w dowodzie rejestracyjnym o zainstalowanym urządzeniu wymienionym w ust. 1 oraz wymagane badania techniczne (atest),

b) w przypadku braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym, zaświadczenie wydane przez stacje diagnostyczne aktualizowane w ramach badań technicznych.

2. W przypadku niewykonania przeglądu technicznego (atestu) na urządzenia wymienione w ust. 1 w ciągu roku podatkowego podatnik ma prawo opłacania podatku od środków transportowych wg niższej stawki, jeżeli wg stanu na pierwszy ustawowy termin płatności atest taki posiadał.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.

§ 4.

1. Traci moc uchwała Nr XXXIII/262/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Smołdzino na 2013 rok.

2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/270/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/262/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Smołdzino na 2013 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Smołdzino


Danuta Dura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »