| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/103/2013 Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Miastko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2013 r. poz. 465)
- Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzory formularzy podatkowych dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania, niezbędnych dla wymiaru i poboru podatków:od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, jak niżej:

1) Wzór IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości / dla osób fizycznych / - załącznik Nr 1,

2) Wzór DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości / dla osób prawnych /- załącznik Nr 2,

3) Wzór IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego / dla osób fizycznych /załącznik Nr 3,

4) Wzór DR-1 Deklaracja na podatek rolny / dla osób prawnych /- załącznik Nr 4,

5) Wzór IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego / dla osób fizycznych /załącznik Nr 5,

6) Wzór DL-1 Deklaracja na podatek leśny / dla osób prawnych /- załącznik Nr 6 do uchwały.

Uwaga : druki formularzy dostępne w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego w Miastku .

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 20/V/2006 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 08 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Miastko.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega też publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miesjkiego w Miastku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku


Tomasz Borowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/103/2013
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 22 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/103/2013
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 22 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/103/2013
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 22 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/103/2013
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 22 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/103/2013
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 22 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/103/2013
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 22 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zalacznik6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »