| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 100/XII/2013 Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 18/II/2008 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trąbki Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.)

RADA GMINY
Uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminy Trąbki Wielkie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 18/II/2008 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trąbki Wielkie zmienia się§ 121 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie.

Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie powołania są: zastępca wójta oraz skarbnik gminy".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Sroka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 0 poz. 594) do wyłącznej własności Rady Gminy należy uchwalanie statutu.

Z uwagi na potrzebę dostosowania zapisów statutu Gminy Trąbki Wielkie do obowiązującej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 458 z późn. zm.) podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »