| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Bytowie

z dnia 27 listopada 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytów

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/217/2012 Rady Miejskiej w Bytowie z 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 935), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 9:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do 7 lokali mieszkalnych, na jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów co najmniej 1 raz na trzy tygodnie, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów;",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie::

w odniesieniu do lokali gastronomicznych: dla lokali o powierzchni całkowitej do 50 m2zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na dwa tygodnie; dla lokali o powierzchni całkowitej powyżej 50 m2i nie przekraczającej 100 m2zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na dwa tygodnie; dla lokali o powierzchni całkowitej powyżej 100 m2i nie przekraczającej 150 m2zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień; dla lokali o powierzchni całkowitej przekraczającej 150 m2zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 360 litrów, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień.;";

2) w § 13 ust. 1

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do 7 lokali mieszkalnych:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie,

b) odpady selektywnie zbierane: makulatura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast szkło nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,

c) popioły odbierane są w sezonie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.",

b) w pkt 2 treść wyliczenia otrzymuje brzmienie:

w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali mieszkalnych:;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący


Leszek Waszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »