| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/220/13 Rady Miasta Helu

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: z 2013 r.: poz. 645, poz. 1318), oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się:

1) wzór "Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy", o symbolu "DO-2/mieszkańcy" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wzór "Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy", o symbolu "DO-2/niezamieszkałe", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) wzór "Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy", o symbolu "DO-2/mieszane" stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216 ).

2. Układ informacji i powiązań złożonych w deklaracji określają załączniki do niniejszej uchwały.

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 3.

Uchyla się Uchwałę nr XXVI/155/13 Rady Miasta Helu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady


Marek Chroń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/220/13
Rady Miasta Helu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/220/13
Rady Miasta Helu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/220/13
Rady Miasta Helu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »