| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/290/2013 Rady Gminy Kaliska

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kaliska z dnia 05 listopada 2013 r. Nr XXXIV/274/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późm. zm ) oraz art 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm ) i art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm),

Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kaliska z dnia 05 listopada 2013r. Nr XXXIV/274/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Załącznik nr 1 - Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 2 ustawy- od samochodu ciężarowego otrzymuje następujące brzmienie:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

600,00

650,00

13

14

650,00

700,00

14

15

700,00

750,00

15

800,00

1310,00

Trzy osie

12

17

650,00

700,00

17

19

700,00

750,00

19

21

750,00

800,00

21

23

800,00

1100,00

23

25

1100,00

1700,00

25

1600,00

1750,00

Cztery osie i więcej

12

25

1000,00

1100,00

25

27

1100,00

1200,00

27

29

1300,00

1750,00

29

31

1750,00

2600,00

31

1800,00

2600,00

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska


Zbigniew Toporowski


Uzasadnienie

Ze względu na błąd w przesłaniu danych do Biura Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego, który polegał na pominięciu jednej wielkości kwoty oraz przesunięciu 3 stawek przewidzianych na inne systemy zawieszenia osi jezdnych dla 2 osi. Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje usunięcie powstałego błędu.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »