| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Zarządu Powiatu Chojnickiego

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

zawartego w dniu 12 marca 2013 roku pomiędzy:

Wojewodą Pomorskim Ryszardem Stachurskim zwanym dalej "Wojewodą",

a

Powiatem Chojnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego:

1. Starostę Chojnickiego - Stanisława Skaję

2. Wicestarostę Chojnickiego - Przemysława Biesek-Talewskiego zwanym dalej "Powiatem"

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (Dz. Urz. W. P. z dnia 14 marca 2013 r., poz. 1395), zwanego dalej "POROZUMIENIEM",

- Na podstawie § 2 pkt 1, 2 i 3 oraz § 3 pkt 1 POROZUMIENIA, jego treść uzupełnia się w sposób następujący:

1) Wysokość dotacji wymienionej w § 2 pkt 1 POROZUMIENIA ustala się na 14 000 zł. słownie (czternaście tysięcy złotych)

2) Wysokość dotacji wymienionej w § 2 pkt 2 POROZUMIENIA ustala się na 15 000 zł. słownie (piętnaście tysięcy złotych)

3) Termin, o którym mowa § 3 pkt 1 POROZUMIENIA kończy się z dniem 1.07.2014r.

4) W przypadku, gdy w ramach poszczególnych grup dotacji kwota kosztów jej przeprowadzenia będzie niższa niż kwota pierwszej transzy dotacji, o której mowa w § 6 pkt 1, lit a) POROZUMIENIA, Powiat zobowiązany jest do zwrotu pozostałej kwoty dotacji na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 15 dni od otrzymania z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji o dokonaniu ostatecznego rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi w § 4 POROZUMIENIA.

Postanowienia końcowe

1) Niniejszy aneks do porozumienia zawiera się na czas przeprowadzenia i rozliczenia kosztów kwalifikacji wojskowej w 2014 roku;

2) Po dniu dokonania ostatecznego rozliczenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku oraz przekazaniu drugiej transzy dotacji przez Wojewodę lub zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Powiat niniejszy aneks traci moc.

3) Niniejszy aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Wojewodę Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

4) Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Powiat, a pozostałe Wojewoda Pomorski.

STAROSTA


Stanisław Skaja


WICESTAROSTA


Przemysław Biesek - Talewski

WOJEWODA POMORSKI


Ryszard Stachurski


[1]) Data jest ustalana na dzień złożenia podpisu przez Wojewodę Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »