| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Zarządu Powiatu Chojnickiego

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

zawartego w dniu 12 marca 2013 roku pomiędzy:

Wojewodą Pomorskim Ryszardem Stachurskim zwanym dalej "Wojewodą",

a

Powiatem Chojnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego:

1. Starostę Chojnickiego - Stanisława Skaję

2. Wicestarostę Chojnickiego - Przemysława Biesek-Talewskiego zwanym dalej "Powiatem"

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (Dz. Urz. W. P. z dnia 14 marca 2013 r., poz. 1395), zwanego dalej "POROZUMIENIEM",

- Na podstawie § 2 pkt 1, 2 i 3 oraz § 3 pkt 1 POROZUMIENIA, jego treść uzupełnia się w sposób następujący:

1) Wysokość dotacji wymienionej w § 2 pkt 1 POROZUMIENIA ustala się na 14 000 zł. słownie (czternaście tysięcy złotych)

2) Wysokość dotacji wymienionej w § 2 pkt 2 POROZUMIENIA ustala się na 15 000 zł. słownie (piętnaście tysięcy złotych)

3) Termin, o którym mowa § 3 pkt 1 POROZUMIENIA kończy się z dniem 1.07.2014r.

4) W przypadku, gdy w ramach poszczególnych grup dotacji kwota kosztów jej przeprowadzenia będzie niższa niż kwota pierwszej transzy dotacji, o której mowa w § 6 pkt 1, lit a) POROZUMIENIA, Powiat zobowiązany jest do zwrotu pozostałej kwoty dotacji na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 15 dni od otrzymania z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji o dokonaniu ostatecznego rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi w § 4 POROZUMIENIA.

Postanowienia końcowe

1) Niniejszy aneks do porozumienia zawiera się na czas przeprowadzenia i rozliczenia kosztów kwalifikacji wojskowej w 2014 roku;

2) Po dniu dokonania ostatecznego rozliczenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku oraz przekazaniu drugiej transzy dotacji przez Wojewodę lub zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Powiat niniejszy aneks traci moc.

3) Niniejszy aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Wojewodę Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

4) Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Powiat, a pozostałe Wojewoda Pomorski.

STAROSTA


Stanisław Skaja


WICESTAROSTA


Przemysław Biesek - Talewski

WOJEWODA POMORSKI


Ryszard Stachurski


[1]) Data jest ustalana na dzień złożenia podpisu przez Wojewodę Pomorskiego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »