| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/414/14 Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 8 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r. poz.182 ze zm.,) w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" ( M.P. z 2013 r. poz.1024), Rada Miejska w Pelplinieuchwala,
co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r. poz. 1024).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie


Mirosław Chyła


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom
i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm. ). Zgodnie z art.8 ustawy, kryterium stanowią odpowiednio kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2012r., poz. 823). Rządowy program ustanowiony w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia
10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) daje możliwość udzielania wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe
w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Wskazówki Ministerstwa Pracy o Polityki Społecznej w odniesieniu do realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, ukazują, że gmina ma możliwość udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, jedynie w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

Realizowany poprzednio program dożywiania obejmował lata 2006 - 2013. Obowiązywało także kryterium dochodowe w wysokości 150 % określone w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), bez dalszej kontynuacji, czyli do 31 grudnia 2013 r.

Podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w odniesieniu do pomocy w zakresie dożywiania
w postaci zakupu posiłku lub żywności a także świadczenia pieniężnego, pozwoli na wsparcie osób i rodzin posiadających trudną sytuację dochodową.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »