| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV / 317 / 2014 Rady Gminy Zblewo

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz.182 z późn.zm.) Rada Gminy w Zblewie, na wniosek Wójta Gminy Zblewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku ustala się w uzgodnieniu z osobą, której przyznano świadczenie w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, uwzględniając jej sytuację życiową, zgodnie z zasadami określonymi w ust.2.

2. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej odpłatność za pobyt w schronisku wyliczona jest na podstawie poniższej tabeli i wynosi:

Wysokość odpłatności w % liczona od kosztów pobytu

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie powyżej kryterium dochodowego

70

powyżej 100 % do 150 %

100

Powyżej 150 %

§ 3. 1. Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

2. Ze względu na szczególnie trudną sytuację zdrowotną lub osobistą osoby przebywającej w schronisku dla bezdomnych, odpłatność może być ustalona w wysokości niższej niż określona w niniejszej uchwale lub można zwolnić osobę od opłat.

3. Obniżenie lub całkowite zwolnienie z odpłatności następuje na wniosek osoby uprawnionej bądź pracownika socjalnego.

4. Obniżenie lub całkowite zwolnienie z odpłatności nie może przekroczyć 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Trocha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »