| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/6/2014 Rady Gminy Kosakowo

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie przystanków komunikacyjnych w gminie Kosakowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosakowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4, art. 25 ust. 5 i art. 32 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.),

Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co nast ę puje:

§ 1.

1. Operatorom w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni udostępnia się wszystkie przystanki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosakowo.

2. Pozostałym operatorom oraz przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego udostępnia się przystanki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosakowo, których wykaz nazw zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Korzystanie z przystanków, o których mowa w § 1, przez operatorów, przewoźników i organizatorów publicznego transportu zbiorowego jest bezpłatne.

§ 4.

1. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych operatorzy, przewoźnicy lub organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, obowiązani są uzgadniać z właścicielem lub zarządzającym przystankiem, uzyskując od niego potwierdzenie uzgodnienia.

2. Powyższe uzgodnienia nie dotyczą operatorów zatrudnionych w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

3. Uzgodnienia dokonane przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują ważność do czasu zmiany rozkładu jazdy lub zezwolenia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo


Mirosław Marek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/6/2014
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 stycznia 2014 r.

nazwa przystanku

nr słupka

współrzędne GPS

Dębogórze - Owocowa

01

N54.59111 E18.45861

Dębogórze - Owocowa

02

N54.59124 E18.45846

Dębogórze - Jednostka Wojskowa

01

N54.58845 E18.43702

Dębogórze - Jednostka Wojskowa

02

N54.58860 E18.43732

Dębogórze - Naftobazy

01

N54.58970 E18.43368

Dębogórze - Naftobazy

02

N54.58899 E18.43410

Dębogórze - Okopowa

01

N54.59141 E18.46392

Dębogórze - Okopowa

02

N54.59153 E18.46355

Dębogórze - Słonecznikowa

01

N54.59035 E18.45196

Dębogórze - Słonecznikowa

02

N54.59040 E18.45171

Dębogórze - Słonecznikowa

04

N54.59043 E18.45129

Dębogórze - Szkoła

01

N54.59103 E18.45601

Dębogórze - Szkoła

02

N54.59102 E18.45433

Dębogórze-Wybudowanie - Długa

01

N54.57280 E18.42875

Dębogórze-Wybudowanie - Długa

02

N54.57283 E18.42909

Dębogórze-Wybudowanie - Leśna

02

N54.57303 E18.43562

Dębogórze-Wybudowanie - Mostowa

01

N54.58429 E18.42454

Kazimierz - Listopadowa

01

N54.59744 E18.42720

Kazimierz - Majowa

01

N54.59495 E18.42971

Kazimierz - Majowa

02

N54.59433 E18.43009

Kazimierz - Rumska

01

N54.60186 E18.41619

Kazimierz - Rumska

02

N54.60170 E18.41613

Kazimierz - Kazimierska

01

N54.60077 E18.42031

Kazimierz - Kazimierska

02

N54.60043 E18.42097

Kosakowo - Kościół

01

N54.58967 E18.49431

Kosakowo - Kościół

02

N54.58996 E18.49500

Kosakowo - Krokusowa

01

N54.58916 E18.48351

Kosakowo - Krokusowa

02

N54.58929 E18.48264

Kosakowo - Rumska

01

N54.60194 E18.48484

Kosakowo - Staw

01

N54.58895 E18.49007

Kosakowo - Staw

02

N54.58898 E18.49016

Kosakowo - Tulipanowa

01

N54.59137 E18.48040

Kosakowo - Tulipanowa

02

N54.59129 E18.48058

Kosakowo - Urząd Gminy

01

N54.58759 E18.49324

Kosakowo - Urząd Gminy

02

N54.58790 E18.49334

Kosakowo - Złote Piaski

01

N54.60534 E18.47712

Kosakowo - Cmentarz - Brama Główna

01

N54.59672 E18.47969

Kosakowo - Cmentarz - Brama Główna

02

N54.59651 E18.47981

Kosakowo - Cmentarz Komunalny

01

N54.60017 E18.48275

Kosakowo - Cmentarz Komunalny

02

N54.60044 E18.48287

Kosakowo - Cmentarz Komunalny

03

N54.60057 E18.48282

Mechelinki - Przystań

02

N54.60886 E18.51167

Mechelinki - Przystań

04

N54.60879 E18.51210

Mosty - Brzozowa

01

N54.60488 E18.48800

Mosty - Brzozowa

02

N54.60449 E18.48693

Mosty - Ogrodowa

01

N54.60898 E18.49608

Mosty - Ogrodowa

02

N54.60925 E18.49609

Mosty - Ogrodowa

03

N54.60856 E18.49679

Mosty - Ogrodowa

04

N54.60877 E18.49761

Mosty - Olchowa

01

N54.61335 E18.49594

Mosty - Olchowa

02

N54.61381 E18.49607

Mosty - Szkoła

01

N54.60987 E18.50131

Mosty - Szkoła

02

N54.61026 E18.50249

Mosty - Wiązowa

01

N54.60478 E18.49700

Mosty - Wiązowa

02

N54.60443 E18.49726

Mosty - Wierzbowa

01

N54.60694 E18.49312

Mosty - Wierzbowa

02

N54.60719 E18.49351

Pierwoszyno - Kościół

01

N54.59776 E18.49942

Pierwoszyno - Kościół

02

N54.59833 E18.49938

Pierwoszyno - Staw

01

N54.59385 E18.50045

Pierwoszyno - Staw

02

N54.59370 E18.50067

Pogórze - Herberta

01

N54.57635 E18.49082

Pogórze - Herberta

02

N54.57562 E18.49066

Pogórze - Dobke

01

N54.57145 E18.48810

Pogórze - Dobke

02

N54.57199 E18.48869

Pogórze - Majakowskiego

01

N54.56635 E18.47974

Pogórze - Majakowskiego

02

N54.56642 E18.47985

Pogórze - Pogórze Górne

01

N54.56341 E18.48130

Pogórze - Pułaskiego

01

N54.56830 E18.48551

Pogórze - Pułaskiego

02

N54.56860 E18.48589

Pogórze - Słowackiego

02

N54.56514 E18.48143

Pogórze - Szkolna

01

N54.56942 E18.47600

Pogórze - Szkolna

02

N54.56980 E18.47567

Rewa - Bosmańska

01

N54.63042 E18.49697

Rewa - Bosmańska

02

N54.63064 E18.49677

Rewa - Bursztynowa

01

N54.63201 E18.51176

Rewa - Słoneczna

01

N54.63230 E18.50402

Rewa - Słoneczna

02

N54.63232 E18.50337

Rewa - Wrocławska

01

N54.61995 E18.49640

Rewa - Wrocławska

02

N54.61965 E18.49629

Suchy Dwór - Borchardta

01

N54.57316 E18.46400

Suchy Dwór - Kochanowskiego

02

N54.57615 E18.46623

Suchy Dwór - Kruczkowskiego

01

N54.57296 E18.46951

Suchy Dwór - Necla

02

N54.57602 E18.46343

Suchy Dwór - Reja

02

N54.57497 E18.46991

Suchy Dwór - Szkolna

01

N54.57173 E18.47337

Suchy Dwór - Szkolna

02

N54.57235 E18.47275

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo


Mirosław Marek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/6/2014
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządcą

jest Gmina Kosakowo

Rozdział 1.
Warunki korzystania z przystanków

§ 1.

1. Przewoźnik lub operator lub organizator publicznego transportu zbiorowego, wskazany w § 1 ust. 2 Uchwały występuje do Gminy Kosakowo z wnioskiem o wydanie zgody na korzystanie z przystanków, wymienionych w Załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Wniosek nie dotyczy operatorów zatrudnionych w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

§ 2.

Do wniosku dołącza się:

1. Obowiązujący lub projektowany rozkład jazdy linii;

2. Kopię zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu, jeśli zostały wydane;

3. Wykaz pojazdów obsługujących linię (wg specyfikacji: marka i typ, nr rejestracyjny, liczba miejsc siedzących/ogółem).

Rozdział 2.
Zasady korzystania z przystanków

§ 1.

Korzystanie z przystanków możliwe jest jedynie w celu przewozu osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi rozkładami jazdy, w sposób niekolidujący z pracą innych operatorów, przewoźników i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, korzystających z tych przystanków.

§ 2.

Nie dopuszcza się zatrzymywania pojazdów na przystankach innych niż wymienione w zatwierdzonym rozkładzie jazdy.

§ 3.

Czas zatrzymania na przystankach powinien być ograniczony do niezbędnego minimum na wymianę i obsługę pasażerów. Zabrania się postoju pojazdu na przystankach.

§ 4.

Czas postoju na pętli lub miejscu do zawracania pojazdu, poza przystankiem, jest nieograniczony, pod warunkiem, że nie koliduje z pracą innych przewoźników lub operatorów.

§ 5.

Zobowiązuje się operatorów i przewoźników do:

a) podjeżdżania na początek przystanku (zatoki) w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości przystanku;

b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia dogodnego wsiadania i wysiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

§ 6.

Szczegółowe warunki korzystania z przystanków określa potwierdzenie uzgodnienia wydane przez podmiot wymieniony w § 4 uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »