| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/236/14 Rady Miasta Helu

z dnia 27 marca 2014r.

o zmianie budżetu miasta Helu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594; zmiany z 2013 r. poz. 645 i 1318) oraz art. 211 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. z 2013 roku poz. 885; zmiany z 2013 r. poz. 938 i 1646),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Helu Nr XXXV/217/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

1) w planie dochodów budżetu miasta Helu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w planie wydatków budżetu miasta Helu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Plan po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 16. 060. 972,00 zł

w tym:

- dochody bieżące - 12.730.615,00 zł

- dochody majątkowe - 3.330.357,00 zł

2) wydatki budżetu miasta - 16. 056. 972,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 12.646.615,00 zł

- wydatki majątkowe - 3.410.357,00 zł

3) rozchody budżetu miasta § 992 - 4.000,00 zł

(spłata pożyczki z WFOŚiGW)

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Chroń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/236/14
Rady Miasta Helu
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/236/14
Rady Miasta Helu
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/236/14
Rady Miasta Helu
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »