| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/237/14 Rady Miasta Helu

z dnia 27 marca 2014r.

o zmianie Statutu Miasta Helu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: z 2013 r.: poz. 645 i 1318),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Miasta Helu stanowiącym załącznik do Uchwały XXIV/175/05 Rady Miasta Helu z 24 lutego 2005 roku (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 76, poz. 1514), wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdział 1 § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Herbem Miasta jest wizerunek żółtego klucza i dwóch żółtych gwiazd na niebieskim tle. Barwami Miasta są kolory niebieski i żółty. Wzór herbu oraz flagi określone są w " Księdze Herbu i Flagi Helu", stanowiącej załącznik nr 1.";

2) zastępuje się Załącznik Nr 1, załącznikiem do niniejszej Uchwały, którym jest "Księga Herbu i Flagi Helu";

3) skreśla się ustęp 2 w rozdziale 1 § 3.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady


Marek Chroń


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/237/14
Rady Miasta Helu
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »