| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/1115/14 Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r., poz. 594, zm z 2013 r.: poz. 645, poz. 1318), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, zm. z 2012 r.: poz. 1448, poz. 1512, zm. z 2013 r.: poz. 21, poz. 455)

uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VI/61/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr VII/103/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2007 r., uchwałą Nr X/199/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2007 r., uchwałą Nr XXI/559/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2008 r., uchwałą Nr XXXVII/1066/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2009 r., uchwałą Nr XLV/1258/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 stycznia 2010 r., uchwałą Nr XLVIII/1327/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr LIII/1503/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., uchwałą Nr VI/34/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2011 r., uchwałą Nr X/123/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr XXIII/447/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2012 r., uchwałą Nr XXXV/741/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr XLII/930/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/61/07 w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

2. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/1115/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 27 marca 2014 r.

INKASENCI OPŁATY SKARBOWEJ

1. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80 - 810 Gdańsk

2. Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku ul. Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk

3. Lucyna Radzikowska PESEL 57013012861

4. Katarzyna Werbel PESEL 69081701745

5. Teresa Łuczaj NIP 957 023 03 80

6. Aneta Siergiejewicz NIP 957 085 59 09

7. Morski Oddział Straży Granicznej ul. Oliwska 35, 80 - 917 Gdańsk

8. Izba Celna w Gdyni ul. Północna 9A, 81 - 029 Gdynia

9. Iwona Arent-Andrearczyk - inspektor w Wydziałe Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku

10. Małgorzata Lewandowska - inspektor w Wydziałe Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku

11. Ewa Wenderlich - inspektor w Wydziałe Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku

12. Agencja Pośrednictwa Finansowego Adam Deresiewicz NIP 958 094 53 76

13. Joanna Jaworska NIP 586 214 06 64

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »