| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI.329.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012 r. poz. 391 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację w formie elektronicznej można składać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e PUAP z zastosowaniem profilu zaufanego.

2. Wypełniony formularz deklaracji należy przesłać na skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

§ 3. Ustala się termin i miejsce składania deklaracji, o której mowa w §1:

1) deklarację należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) miejscem składania deklaracji jest Urząd Miejski w Człuchowie.

§ 4. Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) dokumenty potwierdzające przebywanie poza miejscem stałego zameldowania

2) oświadczenie właściciela nieruchomości w przypadku, gdy nie ma możliwości przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1.

§ 5. Dane zawarte w deklaracji mogą podlegać weryfikacji przy wykorzystaniu niżej wymienionych dokumentów:

1) informacji z ewidencji ludności,

2) informacji z ewidencji gruntów,

3) informacji z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie zużycia wody.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIV.240.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Maria Danuta Kordykiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XLVI.329.2014
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »