| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV-621/2014 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, zmienionej przez uchwałę Nr XXV-413/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.03.2013r. (tekst jednolity: Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 5 maja 2014r., poz. 1775), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "W odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania zwolnienie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane przy zachowaniu warunków Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)".

2) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "W sektorze transportu drogowego towarów całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Stenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »