| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/235/14 Rady Gminy Bobowo

z dnia 22 maja 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddział przedszkolny przy szkole prowadzonych przez Gminę Bobowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Bobowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkole publiczne i oddział przedszkolny przy szkole prowadzone przez Gminę Bobowo zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w których realizowana jest podstawa programowa określona przepisami prawa.

§ 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole i oddział przedszkolny przy szkole, wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w §1, są płatne i obejmują:

1) zajęcia wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej, zgodnie z jego możliwościami, w tym:

a) zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne dzieci,

b) zabawy rozwijające aktywne postawy i wyobraźnię,

c) gimnastyka korekcyjna oraz zabawy, gry i ćwiczenia na świeżym powietrzu,

2) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

3) udział dzieci w konkursach, uroczystościach, przeglądach i imprezach okolicznościowych,

4) fachową opiekę pedagogiczną,

5) pozostałe usługi bytowe i opiekuńcze.

§ 3. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, o których mowa w §2, ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

2. Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w ust.1 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.

3. Zakres świadczeń oraz zasady pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddział przedszkolny przy szkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka.

§ 4. Tracą moc:

1) uchwała Nr VII/58/11 Rady Gminy Bobowo z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za usługi przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Publicznym w Bobowie

2) uchwała Nr X/82/11 Rady Gminy Bobowo z dnia 07 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za usługi przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Publicznym w Bobowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Kurcwald

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »