| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Gdyni

z dnia 17 czerwca 2014r.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])), § 2 Uchwały nr XLII/864/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu "NORDA - Północny Biegun Wzrostu" oraz § 1 Uchwały nr XLIV/490/2014 Rady Gminy Krokowa z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu "NORDA - Północny Biegun Wzrostu"

zawiera się porozumienie międzygminne pomiędzy:

Gminą Miasta Gdyni

z siedzibą w Gdyni, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,

reprezentowaną przez dr Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Gdyni

a

Gminą Krokowa

z siedzibą w Krokowej, Urząd Gminy w Krokowej, ul. Szkolna 2,

reprezentowaną przez Henryka Doeringa - Wójta Gminy Krokowa

o następującej treści:

§ 1. Gmina Krokowa powierza Gminie Miasta Gdyni, a Gmina Miasta Gdyni przejmuje zadanie polegające na opracowaniu w ramach projektu "NORDA - Północny Biegun Wzrostu" dla obszaru Gminy Krokowa w ramach obszaru funkcjonalnego "Nadmorski Obszar Usługowy NORDA" Strategii Zrównoważonego Rozwoju, a także programów operacyjnych w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami, rozwoju gospodarczego oraz promocji wraz z diagnozą obszarów problemowych wymagających interwencji.

§ 2. Niniejsze porozumienie wygasa, jeżeli Gmina Miasta Gdyni nie opracuje dokumentów,
o których mowa w § 1 w terminie do 30.04.2016r.

§ 3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Krokowa


Henryk Doering

Prezydent Miasta Gdyni


dr Wojciech Szczurek


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz w Dz. U. z 2014r. poz. 379

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »