| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9/2014 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

z dnia 11 czerwca 2014r.

Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w sprawie: zmiany statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Na podstawie art. 67 ust.3 oraz ust.3 oraz art. 68 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318] w zw. z § 18 ust.2 pkt 1 i pkt 2, §36 oraz §38 Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej [Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r. nr 109 poz. 1770], z przywołaniem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków [Dz.U. Nr 121,poz.1307] uchwala się, co następuje:

§ 1. Zgromadzenie Związku przyjmuje następujące zmiany treści Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej:

1. W §18 ust.2 zmienia się pkt 15, który otrzymuje brzmienie:

15) ustalenie wysokości stawek bazowych dla obliczenia, wymienionej w §30 ust.2 pkt 2, składki członkowskiej oraz zasad i terminów zapłaty należności wymienionych w §30 ust. 2 pkt 2,3 i 8,".

2. W §30 zmienia się ust.3, który otrzymuje brzmienie:

Składka członkowska wymieniona w ust. 2 pkt 2 jest składką roczną i obliczana jest jako średnia arytmetyczna iloczynu określanej uchwałą Zgromadzenia Związku stawki bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców i liczby mieszkańców Gminy uczestniczącej w Związku oraz iloczynu określanej uchwałą Zgromadzenia Związku stawki bazowej odnoszącej się do liczby zrealizowanych rozkładowych wozokilometrów i liczby rozkładowych wozokilometrów zrealizowanych na terenie Gminy uczestniczącej w Związku".

3. W §35 zmienia się ust.2, który otrzymuje brzmienie:

"Opisany w ust. 1 udział Gminy uczestniczącej w Związku w kosztach i nakładach, jak również w nadwyżce, jest proporcjonalny do średniej arytmetycznej z liczby mieszkańców danej Gminy w stosunku do łącznej liczby mieszkańców wszystkich Gmin uczestniczących w Związku oraz liczby rozkładowych wozokilometrów zrealizowanych na terenie danej Gminy w stosunku do łącznej liczby rozkładowych wozokilometrów zrealizowanych na terenie wszystkich Gmin uczestniczących w Związku, z zachowaniem warunku, iż liczba mieszkańców przyjmowana będzie zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia minionego roku, a liczba wozokilometrów, ustalana będzie dla minionego roku, zgodnie z danymi przekazanymi przez organizatorów transportu zbiorowego.".

§ 2. Zarząd Związku przedstawi przyjęte niniejszą uchwałą zmiany Statutu Związku radom gmin uczestniczących w Związku w celu ich przyjęcia oraz przeprowadzi postępowanie konieczne dla ich zarejestrowania oraz ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku


Krzysztof Krzemiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »