| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/932/14 Rady Miasta Gdyni

z dnia 27 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Działki Leśne

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/508/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Działki Leśne (MRMG z 2004 r., Nr 45 poz. 242 z późn. zm.[2])) w załączniku pt. "Statut Dzielnicy Działki Leśne" wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 statutu, stanowiący mapę określającą przebieg granicy Dzielnicy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Obszar dzielnicy wyznaczają granice przebiegające:

1) od strony północno-zachodniej - duktami leśnymi i skrajem lasu obejmujące teren Morskiego Instytutu Rybackiego do ul. Morskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Warszawską, następnie przecinając ul. Morską do terenów kolejowych (LK 725, LK 201, LK 960, LK 962, LK 250, LK 202);

2) od strony wschodniej - po zachodniej stronie terenów kolejowych (LK 201, LK 202, LK 250);

3) od strony południowo-zachodniej - po północnej stronie ul. Kieleckiej, następnie duktami leśnymi na północny-zachód przecinając ul. Witomińską w rejonie ul. Cmentarnej, dalej wzdłuż ul. Cmentarnej i duktami leśnymi na przedłużeniu ul. Cmentarnej.".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem najbliższych wyborów do rad gmin.

Przewodniczący Rady Miasta:

S. Szwabski


Załącznik do Uchwały Nr XLV/932/14
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Szczegółowa mapa granic administracyjnych Dzielnicy Działki Leśne.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, 1318 oraz z 2014 r., poz. 379.

[2]) Zmiany niniejszej uchwały zostały ogłoszone w MRMG z 2006 r., Nr 33, poz. 221, z 2008 r., Nr 3 poz. 5 oraz z 2010 r., Nr 20 poz. 232 i Nr 23 poz. 305.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »