| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/344/2014 Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1]).), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718),

uchwala się,
co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok jak w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Łomża


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/344/2014
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 29 października 2014 r.

WYKAZ STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA NA 2015 ROK

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -723 zł ,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 896 ,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.036 zł ,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i liczby osi, bez względu na rodzaj zawieszenia:

a) pojazd posiadający dwie osie :

- od 12 ton do mniej niż 15 ton - 1.707 zł ,

- od 15 ton wzwyż - 1930 ,

b) pojazdy posiadające trzy osie :

- od 12 ton do mniej niż 23 ton - 1.707 zł,

- od 23 ton wzwyż - 2.433 zł,

c) pojazd posiadający cztery osie i więcej :

- od 12 ton do mniej niż 23 tony - 1.707 zł ,

- od 23 ton do mniej niż 27 ton - 2.454 zł,

- od 27 ton do mniej niż 29 ton - 2.697 zł,

- od 29 ton wzwyż - 3.082 zł ,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 7 ton włącznie - 1.044 zł,

b) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 1.236 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton -1.334 zł,

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi, bez względu na rodzaj zawieszenia:

a) zespół pojazdów posiadający dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 14 ton - 1.453 zł ,

- od 14 ton do mniej niż 18 ton - 2.068 zł,

- od 18 ton do mniej niż 31 ton - 2.275 zł,

- od 31 ton do 36 ton włącznie - 2.425 zł ,

- powyżej 36 ton dla każdego rodzaju zawieszenia -2.659 zł,

b) zespół pojazdów posiadający trzy osie:

- od 12 ton do 36 ton włącznie - 2.425 zł,

- powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton - 2.695 zł,

- od 40 ton dla każdego rodzaju zawieszenia - 3.138 zł ,

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

- 863 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy całkowitej i liczby osi, bez względu na rodzaj zawieszenia:

a) pojazdy jednoosiowe:

- od 12 ton do mniej niż 18 ton - 1.044 zł ,

- od 18 ton do mniej niż 25 ton -1.044 zł,

- od 25 ton do 36 ton włącznie - 1.044 zł,

- powyżej 36 ton - 1.320 zł,

b) pojazdy dwuosiowe:

- od 12 ton do mniej niż 23 ton - 1.044 zł,

- od 23 ton do mniej niż 28 ton -1.044 zł,

- od 28 ton do mniej niż 33 tony- 1.312 zł,

- od 33 ton do 36 ton włącznie - 1.915 zł ,

- powyżej 36 ton - 2.425,00 zł,

c) pojazdy trzyosiowe :

- od 12 ton do mniej niż 38 ton - 1.454 zł,

- od 38 ton wzwyż -1.897 zł,

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) a) do 15 miejsc włącznie - 1.044 zł ,

b) od 16 do mniej niż 30 miejsc - 1.134 zł,

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.393 zł,


[1]) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. 2013.645, Dz. U. 2013.1318, Dz. U. 2014.379, Dz. U. 2014.1072

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »